Radionice i događaji

Izrada strategijskog marketing plana

Na ovoj radionici bavimo se pisanjem (izradom) strategijskog marketing plana. Marketing plan je neophodan za usmeravanje i koordinaciju svih marketing delatnosti.

Promovisanjem svog rada ne samo da sopstveni rad i organizaciju činimo vidljivom i prepoznatljivom, već podižete i svest o društvenim izazovima kojima se bavite.

Strategijski marketing plan govori o ciljnim tržištima, ispunjavnju potreba, rešavanju problema, kao i o vrednostima koje stvarate i koje ćete ponuditi na tržištu, na osnovu analize najboljih tržišnih šansi i mogućnosti.

Teme:
👍 Strategijski i taktički marketing plan
👍 Marketing strategije ulaska na tržište
👉 Društveni mediji kao kanal komunikacije
💭 Prihvatanje medija i uticaj tehnologije na načine komunikacije
💭 Osnove Community Managementa
💭 Facebook kao najmoćnija društvena mreža i njegov potencijal u Srbiji
💭 Načini komunikacije putem ove platforme (inbox, komentari, grupe…)

👍 Značaj komunikacije sa zajednicom
💭 Približavanje zajednici
💭 Dvosmerna komunikacija
💭 Razvijanje odnosa sa ciljnom grupom